Vertrouwenscontactpersoon

MTB Club Bikefun wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier fietst. We zullen er dus ook alles aan doen om binnen de vereniging ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander als vervelend (ongewenst) ervaren worden. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als vervelend wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In dit soort gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

De vertrouwenscontactpersoon binnen onze club is Petra Swinkels

Hallo, ik wil mij graag even voorstellen op deze website. Mijn naam is Petra Swinkels, ik woon in Liessel en ik ben net als jullie lid van MTB Club Bikefun.

Ook ik vind fietsen erg leuk en doe dat ook graag samen met anderen. Meestal is dat erg gezellig maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij het soms minder leuk vind omdat er onaardige dingen worden gezegd of er dingen gebeuren die jij niet fijn vind. Het beste is dan dat je er met één van de begeleiders over praat, die kent de groep en kan er voor zorgen dat het niet meer gebeurt.

Vind je het moeilijk om dat tegen een begeleider te zeggen, of is het juist de begeleider zelf die niet aardig tegen je is of misschien ongewenste dingen doet, dan kun je altijd bij mij terecht. Ik luister naar je verhaal en dan bekijken we samen wat ik voor je kan doen zodat je voortaan weer gewoon lekker met plezier mee kunt blijven fietsen.

Je kunt met mij contact opnemen via de mail vcp@bikefunliessel.nl of per telefoon 06-27532808