Vertrouwenscontactpersoon

MTB Club Bikefun wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier fietst. We zullen er dus ook alles aan doen om binnen de vereniging ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander als vervelend (ongewenst) ervaren worden. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als vervelend wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In dit soort gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

De vertrouwenscontactpersoon binnen onze club is: Eefje Jacobs

Beste Bikefun-leden,
Via deze weg wil ik me even kort aan jullie voorstellen. Mijn naam is Eefje Jacobs en ik woon in Asten. Zelf ben ik geen lid van MTB Club Bikefun, mijn man en zoon zijn dat wel.
Van hen weet ik dat het fietsen bij de club meestal erg leuk en gezellig is. Toch kan het zijn dat je het ooit minder fijn vindt. Het kan zijn dat je je niet prettig behandeld voelt, dat er onaardige dingen worden gezegd of dat er dingen gebeuren die jij niet wilt. Als dat zo is, dan mag je dat altijd bespreken met één van de begeleiders. De begeleider kan dan samen met jou kijken wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt.
Het kan ook zijn dat je het moeilijk vindt om aan een begeleider te vertellen wat er gebeurd is, of dat het juist de begeleider zelf is geweest die ervoor heeft gezorgd dat je je niet fijn voelde.
In dat geval kan jij, of kunnen jouw ouders, bij mij terecht. Ik zal naar jouw verhaal luisteren. Vervolgens kunnen we samen kijken welke stappen genomen kunnen worden. Jij beslist, eventueel samen met jouw ouders, wat je daarmee wilt doen. De bedoeling is dat we er op deze manier voor kunnen zorgen dat je met plezier mee kunt blijven fietsen met Bikefun.
Je kunt contact met me opnemen via de e-mail eefjacobs@hotmail.com of per telefoon (06-12613143).