Huishoudelijk regelement

Algemeen reglement

 • Het lidmaatschap met bijbehorende contributie loopt van 1 januari t/m 31 december. Nieuwe leden betalen contributie van het eerstvolgende kwartaal t/m 31 december van hetzelfde jaar.
 • De contributie bedraagt € 30,– voor jeugdleden en € 40,– voor volwassen leden.
 • Betaling van de contributie bij voorkeur via automatische incasso.
 • Bij aanmelding ontvang je een lidmaatschapspasje met keycord.
 • Het contributievoorstel wordt gedaan door het dagelijks bestuur.
 • Beëindigen van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan de penningmeester.
 • Het dagelijks bestuur heeft de mogelijkheid om voor bepaalde taken personen aan te stellen die daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform de wettelijk geldende vrijwilligersvergoeding-regeling (bv. trainingen of toezichthoudende taken/activiteiten).
 • Bij de volgende privéaangelegenheden zal een attentie/kaart gestuurd worden:
 • bij het overlijden van een ouder(s) van jeugdleden
 • bij het overlijden van de partner of kind van een volwassen lid
 • bij kennisgeving van speciale gelegenheden
 • Het adres van de website van de club is bikefunliessel.nl. Er is ook een Facebook pagina www.facebook.com/bikefunliessel. Op beide sites worden regelmatig foto’s en berichten geplaatst over de activiteiten van Bikefun.
 • Leden van Bikefun krijgen bij aankoop van Bikeshop kleding 25% korting op de aankoopprijs.
 • Leden van Bikefun krijgen bij aankoop van onderdelen en accessoires bij Bikeshop Stefan Kluytmans 10% korting. (M.u.v. complete fietsen, arbeidsloon, afgeprijsde artikelen en aanbiedingen en/of acties). De korting is alleen van toepassing wanneer leden of ouders van jeugdleden zelf de aankopen doen in de winkel.
 • Er is een Whatsapp groep genaamd Bikefun waaraan ieder lid met Watsapp account kan deelnemen. Aan- of afmelden voor de groep kan bij Margit Kluytmans (06-51637618).
 • Deelname aan alle Bikefun activiteiten is geheel op eigen verantwoording en risico.
 • Nieuwe leden mogen 3 keer gratis mee (proef)fietsen voordat ze lid worden van de club. Dit geldt voor de eerste 3 zondagen na de laatste clinic.

Fiets reglement

 • Ons motto: “Let’s bike and have fun!”
 • Samen uit, samen thuis, dit houdt in dat we ons aanpassen aan de groep fietsers die mee gaan.
 • Vertrek van alle fiets activiteiten vindt steeds plaats bij Bikeshop Stefan Kluytmans.
 • We vertrekken iedere zondagmorgen om 9.30 uur voor een gezamenlijke MTB tocht. Aan- of afmelden hiervoor is niet noodzakelijk. Iedereen die lid is van de club mag meefietsen. Alleen bij zeer slechte weersomstandigheden fietsen we niet. In dat geval ontvangen alle leden een mail en maken we dit bekend via de Whatsapp groep.
 • We zijn rond 11.30 uur terug op het Bikefun-park. Ouders kunnen de jeugdleden daar ophalen.
 • Er wordt gefietst in 3 groepen in de kleuren wit, oranje en zwart. Alle jeugdleden hebben een trekbandje aan het stuur in de kleur van de groep waarin ze fietsen. Ze fietsen altijd in de juiste kleur groep mee tenzij anders wordt bepaald door een vaste begeleider. Iedere groep heeft minimaal 2 begeleiders.
 • Iedere week wordt een planning gemaakt door Stefan. Op 3 verschillende borden (wit, oranje en zwart) komt te staan wie de begeleiders zijn van de groep en naar welk bos ze gaan. Deze borden staan buiten voor vertrek en zijn voor iedereen leesbaar.
 • Tijdens Toertochten fietst groep wit een eigen route, onder voorbehoud dat er voldoende begeleiders beschikbaar zijn. Indien dit niet het geval is zal groep wit een Bikefun-snipperdag krijgen.
 • Zorg altijd dat je ruim op tijd aanwezig bent.
 • Zorg ervoor dat de fiets in technisch goede staat verkeerd.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens de fiets activiteiten.
 • Het dragen van de Bikeshop kleding (zomershirt of winterjack) is verplicht tijdens de fiets activiteiten, dit zorgt voor herkenbaarheid van de groep in de bossen en komt de veiligheid van iedereen ten goede. Trek daarom geen andere jacks aan over de Bikeshop kleding. Bij regen of kou is het mogelijk om een (doorzichtig) regenjasje aan te trekken en werk met laagjes (zie punt 8: aanvullingen m.b.t. de jeugdleden)
 • Het lidmaatschapspasje dient men altijd bij zich te hebben, zodat de begeleiders of medefietsers informatie ter beschikking hebben indien dit nodig is.
 • Laat tijdens de tocht geen zwerfafval achter in de bossen (denk aan ons milieu).
 • Neem altijd de verkeersregels in acht.
 • Als er een verharde weg moet worden overgestoken wacht de gehele groep voor het oversteken op elkaar en steekt dan pas gezamenlijk over.
 • We volgen altijd de uitgepijlde MTB routes en er worden geen stukken van de route afgesneden of andere paden gereden.
 • Voor een ieders veiligheid wordt er in de groep niet gefietst met losse handen.
 • Tijdens een fiets activiteit is men altijd vriendelijk en sociaal voor andere voetgangers en fietsers. We vertegenwoordigen als groep MTB Club Bikefun en Bikeshop Stefan Kluytmans.
 • Bikefun fiets activiteiten hebben GEEN WEDSTRIJDELEMENT!!!
 • MTB Club Bikefun en bijbehorende vrijwilligers/begeleiders zijn NIET aansprakelijk voor materiële schade en/ of persoonlijk letsel tijdens de activiteiten.
 • Op aangewezen tijden is het Bikefun-park geopend voor leden (en niet-leden) om vrij te fietsen. Er zijn dan volwassen toezichthouders aanwezig op het park.
 • Ieder volwassen lid dient de gedragsregels en disclaimer van het Bikefun-Park te hebben gelezen die bij aanvang van het lidmaatschap worden toegestuurd. In geval van een jeugdlid wordt verwacht van de ouders dit met hem/haar te bespreken. Het toegestuurde formulier moet getekend worden door het volwassen lid of door de ouders/verzorgers van het jeugdlid.
 • MTB Club Bikefun zal er alles aan doen (voor zover mogelijk) om het Bikefun-park veilig te houden om zo het risico op calamiteiten te voorkomen.

Aanvullingen m.b.t. de jeugdleden

 • Jeugdleden zijn welkom vanaf 8 jaar maar pas nadat ze een MTB jeugd clinic hebben gevolgd bij Bikeshop Stefan Kluytmans.
 • De jeugdleden vertrekken NOOIT zonder begeleider(s). Per groep dienen er minimaal 2 begeleiders aanwezig te zijn voordat er vertrokken mag worden.
 • De ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het brengen en halen van de jeugdige Bikefun leden indien deze zelf niet op de mountainbike naar de bikeactiviteiten kunnen komen.
 • De leeftijdsgrens van onze jeugdleden eindigt op de dag dat ze 18 jaar worden.
 • Jeugdleden volgen altijd de aanwijzingen en/of instructies van de begeleider(s) op.
 • Een fietsbel op de fiets is verplicht, deze gebruikt men als er hulp nodig is van de begeleider(s).
 • Zorg voor een goed ontbijt en kom goed uitgerust naar Bikefun.
 • Kleed je goed aan tijdens de koude en natte maanden. Denk daarbij aan: handschoenen, dikke wintersokken/2 paar sokken, muts/bandana en thermoshirts. Werk met laagjes zoals een thermoshirt met korte mouw, daarover een thermoshirt met lange mouw en de Bikeshop-jack. Trek geen gewone katoenen kleding aan of andere jacks. Dit soort kleding ademt niet, zweet snel, wordt nat, blijft nat en dus koud.
 • Denk aan voldoende drinken en een energiereep tijdens de fiets activiteiten.
 • Als er jeugdleden zijn die niet helemaal fit zijn maak dit dan kenbaar bij de begeleiders, er is dan altijd de mogelijkheid om in een andere (lagere) groep mee te fietsen. Misschien is het wel verstandig om ze in zo’n situatie een keer thuis te houden. Mountainbiken is tenslotte een fysieke sport. De groep zit met een probleem in de bossen als een ziek lid niet meer verder kan.
 • Van ouders/verzorgers van de jeugdleden wordt verwacht dat zij ongeveer 1x per jaar aanwezig zijn op het Bikefun-park als toezichthouder. In de zomermaanden vindt dit plaats op woensdagavond. Leden krijgen hierdoor de gelegenheid om extra te trainen. Het is mogelijk om je eigen MTB mee te nemen. Per keer worden er 1 begeleider en 2 ouders ingedeeld. Het schema voor de toezichthouders wordt per mail verzonden.

Aanvulling m.b.t. de begeleiders

 • Alleen volwassen Bikefun leden (18+) kunnen begeleider worden.
 • Er fietst altijd een begeleider vooraan en een begeleider achteraan zodat we volledig overzicht hebben over de groep. Zorg dat de afstand niet te groot is en dat je de gehele groep kunt overzien. Zo kan er niemand achterblijven en vooraan kan er niemand verkeerd afdraaien wat niet wordt gezien.
 • De snelheid op verharde wegen van en naar de MTB routes toe is altijd zodanig dat de groep bij elkaar blijft maar ligt nooit hoger dan 20 km/u.
 • Iedere groep neemt een rugzak mee met enkele hulpattributen zoals EHBO spullen, reserveband etc. Deze rugzakken liggen bij de Bikeshop binnen.
 • Het invullen van de Bikefun kalender door begeleiders via afspreken.nl is verplicht, dit schept dan wel een verplichting om ook aanwezig te zijn op de ingevulde datum. In afspreken.nl alleen kiezen voor een X of een V (dus géén vraagtekens invullen). Als men om welke reden dan ook toch verhinderd is dit z.s.m. aanpassen op afspreken.nl of neem contact op met Stefan Kluytmans (06-25188825). Afmelden voor de volgende ochtend kan tot zaterdags 12.00 uur (uitgezonderd bij ziekte).
 • De Bikefun kalender coördinator is verantwoordelijk voor de kalender. Hij/zij zorgt dat alle datums ingevuld worden, bij eventuele openstaande data onderneemt hij actie.
 • Iedere groep heeft minimaal 2 begeleiders. Binnen de groep neemt één van hen de leiding en geeft de andere begeleiders aan wat er van hen verwacht wordt, tellen het ledenaantal van hun groep en zorgen ervoor dat er een rugzak meegaat. Voor de begeleiders staat wekelijks aangegeven op de borden met welke groep ze die week mee gaan.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over MTB Club Bikefun, een lid of een bestuurslid, dan hopen wij dat je eerst contact opneemt met een van onze bestuursleden zodat dit intern opgelost kan worden. Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling ingediend worden bij een van de bestuursleden:

Patrick Schroën, Voorzitter / patrick@bikefunliessel.nl / Tel.: 06-20252131
Marieke van den Eijnden, Secretaris / marieke@bikefunliessel.nl / Tel.: 06-46372120
Margit Kluytmans, Penningmeester  / margit@bikefunliessel.nl / Tel.: 06-51637618

Postadres:
MTB Club Bikefun
Driekooienweg 32
5977 NL  Evertsoord

Vertrouwenscontactpersoon

Binnen onze vereniging is Petra Swinkels het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met, of een vermoeden heeft van, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij haar kun je terecht, als lid of als ouder van een jeugdlid, met een klacht of een vraag. Ze zal een luisterend oor bieden, raad geven en eventueel doorverwijzen voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Petra is te bereiken per mail: vcp@bikefunliessel.nl of Tel.: 06-27532808.

MTB Club Bikefun, 15 februari 2019