Contributie

De contributie voor 2022 bedraagt

  • Jeugdleden (tot 18 jaar) € 45,-
  • Volwassen leden (18 jaar en ouder) € 55,-

Het lidmaatschap met bijbehorende contributie loopt van 1 januari t/m 31 december. Nieuwe leden betalen contributie van het eerstvolgende kwartaal t/m 31 december van hetzelfde jaar. Beëindigen van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan de penningmeester.